ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αποτελέσματα ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ κατηγορίας “Α”  (ημ. γέννησης 01-01-2007 έως 31-12-2008) (UNDER 13)

Αποτελέσματα ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ κατηγορίας “Β”  (ημ. γέννησης 01-01-2009 έως 31-12-2010) (UNDER 11)

Αποτελέσματα ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ κατηγορίας “Γ”  (ημ. γέννησης 01-01-2011 έως 31-12-2012) (UNDER 9)

Αποτελέσματα ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ κατηγορίας “Α”  (ημ. γέννησης 01-01-2007 έως 31-12-2008) (UNDER 13)

Αποτελέσματα ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  κατηγορίας “Β”  (ημ. γέννησης 01-01-2009 έως 31-12-2010) (UNDER 11)

Αποτελέσματα ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  κατηγορίας “Γ”  (ημ. γέννησης 01-01-2011 έως 31-12-2012) (UNDER 9)

Αποτελέσματα κατηγορίας “ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ”