ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ

Μετά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες του Α.Ο. Απόλλων Βριλησσίων, με Αρ. Απόφασης 11 τηs 23 Ιανουαρίου 2018, η σύνθεση του Δ.Σ είναι:

Πρόεδρος: Κυριάκος Χρηστέας  (Τηλ.: 6970439251)           

Αντιπρόεδρος : Νικόλαος Τετράδης

Γενικός Γραμματέας: Θεοδόσιος Παλάσκας (Τηλ.: 6949445622)

Ταμίας:  Γεώργιος Καλουτάς 

Έφορος: Νικόλαος Αιμίλιος Καρακώστας

Υπεύθ. Δημ. Σχέσεων: Ευστράτιος Περγάμαλης

Μέλη: Σπυρίδων Κοντοχρήστος