ΣΚΑΚΙ

ΣΚΑΚΙ (Ερωτήσεις – Απαντήσεις)


Από ποια ηλικία μπορώ να ξεκινήσω το Σκάκι;

Από ηλικία επτά χρονών και πάνω.

Τι μου προσφέρει το Σκάκι;

Την καλλιέργεια ηθικών αξιών.
Την κοινωνική ένταξη (ομαδικότητα, μετάδοση γνώσης και εμπειρίας).
Την ανάπτυξη ορθολογικού τρόπου σκέψης.
Τη βελτίωση των μνημονικών τους ικανοτήτων.
Την κατανόηση και εξοικείωση με μεθοδικούς τρόπους συλλογισμούς.


Τι είναι το Σκάκι;

Αν ήθελε κανείς να προσδιορίσει την ταυτότητα του Σκακιού θα έπρεπε να το παρουσιάσει σαν ένα παιχνίδι που δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά και να διασκεδάσουν. Θα έπρεπε επίσης να το παρουσιάσει ως άθλημα που έχει έντονα το στοιχείο του συναγωνισμού. Θα μπορούσε τέλος να του προσδώσει χαρακτηριστικά τέχνης με έντονα πολιτιστικά και ψυχαγωγικά στοιχεία με ισχυρό κοινωνικό ενδιαφέρον και με σωματική και με παιδαγωγική επιρροή. Το σκάκι λοιπόν είναι όλα αυτά μαζί. Είναι τρόπος ζωής.


Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την εγγραφή μου;

α. Δύο (2) φωτογραφίες.
β. Ένα πιστοποιητικό γεννήσεως ή επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
γ. Μια ιατρική βεβαίωση από παιδίατρο ή παθολόγο (για ενήλικες) ότι επιτρέπεται να συμμετέχω στο
άθλημα της ξιφασκίας.
δ. Μία αίτηση


Πως παίζεται το Σκάκι;

Το σκάκι είναι ένα παιχνίδι που παίζεται από δύο παίκτες. Ο ένας από τους παίχτες έχει τα λευκά πιόνια και ο άλλος τα μαύρα. Κάθε παίχτης έχει δεκαέξι πιόνια στην αρχή του παιχνιδιού: Έναν Βασιλιά, μια Βασίλισσα, δύο Πύργους, δύο Αξιωματικούς, δύο Ίππους και οκτώ πιόνια.

Το παιχνίδι παίζεται στη σκακιέρα, έναν πίνακα 8Χ8 με 64 τετράγωνα που εναλλάσσονται σε ανοιχτό (λευκά) και σκούρο (μαύρα) χρωματισμό. Η σκακιέρα τοποθετείται κατά τρόπον ώστε στην κάτω αριστερή γωνία να υπάρχει μαύρο τετράγωνο. Για να διευκολυνθεί η σημείωση του παιχνιδιού, κάθε τετράγωνο ορίζεται από τις συντεταγμένες του, που είναι οι συνδυασμοί των γραμμάτων α-θ (a-h για το αγγλικό αλφάβητο) και των αριθμών 1-8. Στην τοποθέτηση των συντεταγμένων, το κάτω αριστερά τετράγωνο είναι το α1 και το πάνω αριστερά το α8, όπως φαίνεται στο σχήμα

chess-01

Οι παίχτες κάνουν από μια κίνηση εναλλάξ, ξεκινώντας από τον παίχτη με τα λευκά πιόνια. Κίνηση θεωρείται η μετακίνηση ενός πιονιού σε διαφορετικό τετράγωνο από αυτό που βρίσκεται, σύμφωνα βέβαια με τους κανόνες κίνησης των πιονιών. Μοναδική εξαίρεση στον κανόνα κίνησης ενός πιονιού κάθε φορά, είναι η ειδική κίνηση “ροκέ” η οποία αναλύεται παρακάτω, και στην οποία κινούνται ταυτόχρονα δύο κομμάτια.

Ένας παίχτης μπορεί να πάρει πιόνι του αντιπάλου του μετακινώντας ένα από τα πιόνια του στο τετράγωνο που καταλαμβάνει το πιόνι του αντιπάλου. Το πιόνι που παίρνεται φεύγει από τη σκακιέρα για το υπόλοιπο του παιχνιδιού.

Στην αρχή του παιχνιδιού, οι θέσεις των κομματιών είναι αυτές που φαίνονται στο σχήμα

chess-02

Έτσι, στη δεύτερη σειρά υπάρχουν οκτώ λευκά πιόνια και στην έβδομη σειρά οκτώ μαύρα πιόνια. Στην πρώτη και την όγδοη σειρά, από αριστερά προς τα δεξιά έχουμε: Πύργο, Ίππο, Αξιωματικό, Βασίλισσα, Βασιλιά, Αξιωματικό, Ίππο και Πύργο.
Ας σημειωθεί ότι η Βασίλισσα ξεκινάει σε τετράγωνο του χρώματός της, και το κάτω αριστερά τετράγωνο για κάθε παίχτη είναι μαύρο.


Ποιες είναι οι κινήσεις που κάνουν τα πιόνια στο Σκάκι;

Οι κινήσεις διαφέρουν αναλόγως το πιόνι και αυτές είναι η εξής:

Αξιωματικός
Ο Αξιωματικός κινείται σε ευθεία διαγώνια γραμμή. Δε μπορεί επίσης να περάσει πάνω από άλλα κομμάτια, δικά του ή αντίπαλα.

bishop-chess

Πύργος
Ο Πύργος κινείται σε ευθεία γραμμή, οριζόντια ή κάθετα, εμπρός ή πίσω και δε μπορεί να περάσει πάνω από άλλα κομμάτια, δικά του ή αντίπαλα.

rook-chess

Βασίλισσα
Η Βασίλισσα συνδυάζει τις κινήσεις του Πύργου και του Αξιωματικού, άρα μπορεί να κινηθεί σε ευθεία γραμμή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, οριζόντια, κάθετα ή διαγώνια

queen-chees

Ίππος
Η κίνηση του Ίππου είναι σύνθετη δύο διαφορετικών βημάτων. Πρώτα κάνει ένα βήμα ενός τετραγώνου κατά μήκος της κάθετης ή οριζόντιας και μετά, απομακρυνόμενος πάντα από το τετράγωνο αναχώρησης, ένα βήμα ενός τετραγώνου σε μια διαγώνια. Δεν ενδιαφέρει αν το τετράγωνο μετά το πρώτο βήμα είναι κατειλημμένο. Η μορφή της κίνησης του Ίππου αποδίδεται με το σχήμα του γράμματος Γ.

knight-chees

Πιόνι
Το πιόνι μπορεί να κινείται μόνο προς τα εμπρός, εκτός αν “παίρνει” κάποιο άλλο κομμάτι. Μπορεί να κινηθεί από το αρχικό του τετράγωνο ένα ή δύο κενά τετράγωνα κατά μήκος της κάθετης όπου έχει τοποθετηθεί και στις επόμενες κινήσεις προχωρεί ένα κενό τετράγωνο κατά μήκος της κάθετης. Στο πάρσιμο, προχωρεί ένα τετράγωνο κατά μιας από τις διαγώνιες του τετραγώνου όπου βρίσκεται.

rules-pawnmoves_1-chees rules_pawncapture_3-chees rules_pawncapture_2-chees

Το ιδιαίτερο που έχει ένα πιόνι είναι ότι φτάνοντας στη τελευταία οριζόντια, ένα πιόνι ανταλλάσσεται αμέσως, με την ίδια κίνηση, με Βασίλισσα ή Πύργο ή Αξιωματικό ή Ίππο του ιδίου χρώματος με το πιόνι κατ’ εκλογή του παίκτη και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα άλλα κομμάτια που βρίσκονται ακόμα πάνω στη σκακιέρα. Η ανταλλαγή αυτή του πιονιού με ένα κομμάτι ονομάζεται “προαγωγή”. Συνήθως οι παίκτες προάγουν ένα πιόνι σε Βασίλισσα, μια και η Βασίλισσα είναι πολύ δυνατό κομμάτι.

Βασιλιάς
Ο Βασιλιάς κινείται οριζόντια, κάθετα και διαγώνια σε όποιο γειτονικό τετράγωνο δεν απειλείται από κομμάτι αντιπάλου. Υπάρχει στο σκάκι μια ειδική κίνηση που λέγεται ροκέ και εκτελείται από τον Βασιλιά και τον Πύργο ταυτόχρονα (δείτε πιο κάτω). Ο Βασιλιάς είναι το πιο σημαντικό κομμάτι στη σκακιέρα και δεν επιτρέπεται να κινηθεί σε τετράγωνο που απειλείται.

king-chees

Το ροκέ
Το ροκέ είναι κίνηση του Βασιλιά κι ενός Πύργου, που μετράει σαν μία κίνηση του Βασιλιά και γίνεται ως εξής: ο Βασιλιάς μεταφέρεται από το αρχικό του τετράγωνο κατά δύο τετράγωνα προς οποιονδήποτε από τους δύο Πύργους στην ίδια οριζόντια και κατόπιν, ο Πύργος αυτός μεταφέρεται πάνω από τον Βασιλιά στην ίδια οριζόντια, στο τετράγωνο αμέσως δίπλα στον Βασιλιά. Συνεπώς, υπάρχει το μικρό ροκέ (Ο-Ο) που γίνεται με τον Πύργο που βρίσκεται στη μεριά του Βασιλιά και το μεγάλο ροκέ (Ο-Ο-Ο) που γίνεται με τον Πύργο που βρίσκεται στη μεριά της Βασίλισσας.
Το ροκέ είναι αντικανονικό:
Αν ο Βασιλιάς έχει ήδη κινηθεί, ή αν το ροκέ γίνεται με Πύργο που έχει ήδη κινηθεί.
Το ροκέ δεν επιτρέπεται προσωρινά:
Αν το αρχικό τετράγωνο του Βασιλιά ή το τετράγωνο που πρέπει να διασχίσει ο Βασιλιάς ή το τετράγωνο που πρέπει να καταλάβει απειλείται από κομμάτι του αντιπάλου, ή
Αν υπάρχει κάποιο κομμάτι μεταξύ του Βασιλιά και του Πύργου με τον οποίο πρόκειται να γίνει το ροκέ.

chess_roke


Υπάρχει περίπτωση μια παρτίδα Σκάκι να καταλήξει ισόπαλη;

Ναι και φυσικά υπάρχει και αυτές είναι:

α. πατ. Η παρτίδα λήγει αμέσως ισόπαλη.
β. Η παρτίδα είναι ισόπαλη όταν προκύψει ένα από τα εξής φινάλε:
– Βασιλιάς εναντίον Βασιλιά
– Βασιλιάς εναντίον Βασιλιά και Αξιωματικού ή Ίππου μόνο.
– Βασιλιάς και Αξιωματικός εναντίον Βασιλιά και Αξιωματικού.
– Βασιλιάς και Αξιωματικός εναντίον Βασιλιά και Ίππου.
– Βασιλιάς και Ίππος εναντίον Βασιλιά και Ίππου.
γ. Η παρτίδα είναι ισόπαλη μετά από αίτημα του παίκτη που έχει την κίνηση όταν για τρίτη φορά η ίδια ακριβώς θέση πρόκειται να εμφανισθεί ή μόλις εμφανίσθηκε με τον ίδιο παίκτη να έχει την κίνηση κάθε φορά.
Η θέση θεωρείται η ίδια αν κομμάτια ιδίου είδους και χρώματος κατέχουν τα ίδια τετράγωνα και αν όλες οι δυνατές κινήσεις όλων των κομματιών είναι οι ίδιες, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος του ροκέ ή του παρσίματος ενός πιονιού “αν πασαν”.
δ. Η παρτίδα είναι ισόπαλη όταν ο παίκτης που έχει την κίνηση το ζητήσει, ενώ έχουν γίνει τουλάχιστον 50 διαδοχικές κινήσεις από κάθε πλευρά χωρίς το πάρσιμο κανενός κομματιού ούτε την κίνηση οποιουδήποτε πιονιού.


Ποιοι είναι οι κανόνες σε ένα αγώνα Σκάκι και που μπορώ να τις βρω;

Οι Κανόνες του Σκακιού της FIDE ρυθμίζουν το παιχνίδι επί της σκακιέρας.
Η επίσημη έκδοση των Κανόνων του Σκακιού περιλαμβάνεται στο αγγλικό κείμενο, που εγκρίθηκε στο 75ο Συνέδριο της FIDE στην Καλβιά της Μαγιόρκα (Ισπανία) τον Οκτώβριο του 2004 και τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2005.