ΞΙΦΑΣΚΙΑ – Αγωνιστικός σχεδιασμός 2017 – 2020

εοξ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2017 – 2020

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Εκπροσώπηση στους Ολυμπιακούς αγώνες Ανδρών – Γυναικών το 2020. Πρόκριση αθλητών στους Ολυμπιακούς Νέων 2018

Στοχευόμενος σχεδιασμός για Νέους Άνδρες – Νέες Γυναίκες με σκοπό την κατάκτηση μεταλλίων σε Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα.

Δημιουργία πυρήνων ανάπτυξης σε Αθήνα, Φλώρινα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη. Οργάνωση και δημιουργία δομών για την ανάδειξη Εφήβων – Νεανίδων . Ενίσχυση της λειτουργίας των Κέντρων Υψηλού Αθλητισμού.

Εφαρμογή μακροπρόθεσμων προγραμμάτων ανάπτυξης.

Θεσμός Εθνικών ομάδων – Κλιμακίων – Ανάπτυξης.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΟΞ 2017 – 2020

Η φιλοσοφία του αγωνιστικού σχεδιασμού 2017-2020 διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη την παρουσία του αθλήματος στους Ολυμπιακούς αγώνες Ανδρών και Νέων και τα εξαιρετικά αποτελέσματα των αθλητών μας στις κατηγορίες Εφήβων – Νεανίδων και Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών. Η σύνθεση, ο αγωνιστικός σχεδιασμός και τα κριτήρια επιλογής των Εθνικών Ομάδων διαμορφώθηκαν με στόχο την κατάκτηση μεταλλίων στο Πανευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών, την εκπροσώπηση του αθλήματος στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Τόκιο 2020» και στους Ολυμπιακούς αγώνες Νέων 2018 και την ανάπτυξη των όπλων, εφαρμόζοντας μακροπρόθεσμα προγράμματα που στηρίζονται στη συνεργασία των Σωματείων και των κλιμακίων προπόνησης και του υψηλού αθλητισμού.

Η λειτουργία των Εθνικών Ομάδων είναι προσαρμοσμένη στη διαδικασία χρηματοδότησης από το κράτος, όπως προκύπτει από τον εθνικό σχεδιασμό των αθλημάτων της Γ.Γ.Α.

Με αφορμή τη διαμόρφωση του αγωνιστικού σχεδιασμού, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό έχει αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, η Ε.Ο.Ξ. σκοπεύει να οδηγήσει την Ξιφασκία, μέσα από οργανωμένες διαδικασίες και αρχές, σε νέες διακρίσεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε μεγάλο αριθμό παιδιών να συμμετέχουν ενεργά, αντιμετωπίζοντας με ευθύνη και σοβαρότητα την εξέλιξη τους.

Η δημιουργία δομών ανάπτυξης, το προπονητικό σχήμα και ο αγωνιστικός σχεδιασμός κάθε όπλου θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των τριών όπλων και τα αποτελέσματα της προηγούμενης τετραετίας.

ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Η σύνθεση των κλιμακίων θα ανακοινώνεται στο τέλος κάθε αγωνιστικής περιόδου. Η κλήση των αθλητών, αθλητριών θα γίνεται με έγγραφη ενημέρωση των Σωματείων. Τα σωματεία των κληθέντων αθλητών εντός 15 ημερών από την πρόσκληση θα πρέπει να επιβεβαιώνουν εγγράφως την συμμετοχή των αθλητών τους στον σχεδιασμό.

Η αποδοχή του σχεδιασμού προϋποθέτει συμμετοχή στις αγωνιστικές προπονήσεις τις ημέρες και ώρες που ορίζει ο ομοσπονδιακός προπονητής – υπεύθυνος όπλου, ή οι συντονιστές όπλων σε συνεργασία με την ΤΕΞ.

Η περιορισμένη συμμετοχή αθλητών, αθλητριών στις αγωνιστικές προπονήσεις, δίνει τη δυνατότητα στην ΤΕΞ να τους θέσει εκτός σχεδιασμού για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου. Ο έλεγχος της συμμετοχής στην προπόνηση θα γίνεται από την ΤΕΞ μετά την κατάθεση των παρουσιών από τον ομοσπονδιακό προπονητή ή τους συντονιστές των όπλων.

Όσοι αθλητές δεν επιθυμούν την ένταξή τους στο σχεδιασμό ή έχουν τεθεί εκτός σχεδιασμού λόγω ελλιπούς προπόνησης αποκλείονται από την συμμετοχή σε αγώνες του αγωνιστικού προγράμματος εξωτερικού με έξοδα της ΕΟΞ, ενώ διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής με δική τους κάλυψη εξόδων.

Οι αθλητές που δεν συμμετέχουν στον σχεδιασμό και ακολουθούν το πρόγραμμα του Σωματείου τους, μπορούν να συμμετάσχουν στο Πανευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα εφόσον επιτυγχάνουν τα κριτήρια που καθορίζει ετησίως η ΤΕΞ, με την προϋπόθεση ότι συμμετέχουν στην αγωνιστική προπόνηση που καθορίζεται από την ΤΕΞ.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

 • Υψηλών Επιδόσεων – Διεθνών Διακρίσεων
 • Διεθνών Αγώνων – Εθνικού Επιπέδου
 • Ανάπτυξης

Στους αθλητές, αθλήτριες της πρώτης κατηγορίας η Ε.Ο.Ξ. καταρτίζει και υλοποιεί επιλεγμένους αγώνες στόχου και παρέχει, ιατρική και φυσικοθεραπευτική κάλυψη.

Στους αθλητές αθλήτριες της δεύτερης κατηγορίας η Ε.Ο.Ξ. καλύπτει όλα τα έξοδα για τη συμμετοχή τους στους προγραμματισμένους αγώνες των Εθνικών Ομάδων.

Στην τρίτη κατηγορία παρέχονται καλύτερες συνθήκες προπόνησης υπό την επίβλεψη συντονιστών προπονητών οι οποίοι θα εφαρμόζουν τετραετή προπονητικό αναπτυξιακό σχεδιασμό.

Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι αθλητές, αθλήτριες οι οποίοι κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο κατέλαβαν:

 • 1Π – 32π θέση στο Παγκόσμιο ή το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κατηγορίας Ανδρών – Γυναικών.
 • 1Π – 32π θέση στην κατάταξη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ξιφασκίας, κατηγορίας Ανδρών – Γυναικών.
 • 1π – 32π θέση σε αγώνες του Παγκοσμίου κυπέλλου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ξιφασκίας, κατηγορίας Ανδρών – Γυναικών.
 • 1Π -16π θέση στο Παγκόσμιο ή το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κατηγορίας Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών
 • 1Π -16π θέση στην κατάταξη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ξιφασκίας, κατηγορίας Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών
 • 1Π -8Π θέση σε αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ξιφασκίας, κατηγορίας Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών
 • 1π -8Π θέση σε αγώνες του Παγκοσμίου ή του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κατηγορίας Εφήβων – Νεανίδων.

Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται για δύο χρόνια και αθλητές οι οποίοι συμμετείχαν στους τελευταίους Ολυμπιακούς αγώνες Ανδρών – Γυναικών και Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών.

Για την επίτευξη των στόχων του σχεδιασμού και ειδικά για τους αθλητές της κατηγορίας Νέων η ΕΟΞ θα διερευνήσει τη δυνατότητα πλήρους στήριξης με 4 αγώνες κατηγορίας Νέων, 2 Ανδρών και ενός camp προετοιμασίας πριν από το Πανευρωπαϊκό ή το Παγκόσμιο Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών.

Σε περίπτωση επίτευξης των κριτηρίων (8άδα στο Πανευρωπαϊκό ή Παγκόσμιο Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών) μπορούν να συμμετάσχουν και στα αντίστοιχα Πανευρωπαϊκά ή Παγκόσμια Πρωταθλήματα κατηγορίας Ανδρών – Γυναικών.

Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται επίλεκτοι αθλητές, αθλήτριες οι οποίοι έχουν επιτύχει κριτήρια επιλογής για τη συμμετοχή τους σε Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα ή έχουν επιλεγεί από τους Ομοσπονδιακούς προπονητές και επιθυμούν να προπονηθούν συστηματικά σύμφωνα με τον σχεδιασμό.

Στην τρίτη κατηγορία εντάσσονται αθλητές ηλικίας 13-17 ετών στους οποίους δίνεται η δυνατότητα κοινών προπονήσεων με θεματικό περιεχόμενο σε βασικά τεχνικοτακτικά στοιχεία του αθλήματος.

Στον σχεδιασμό εντάσσονται, μετά από πρόσκληση, όσοι αθλητές, αθλήτριες βρίσκονται στις 4 πρώτες θέσεις της επίσημης σημερινής βαθμολογίας όλων των κατηγοριών.

Οι 8 πρώτοι αθλητές όλων των κατηγοριών μπορούν να συμμετέχουν σε καθορισμένη ανοικτή αγωνιστική προπόνηση σε ημέρα και ώρα που θα ορίζεται από την ΤΕΞ σε συνεργασία με τους Ομοσπονδιακούς και τους συντονιστές προπονητές.

Ο συντονισμός της προπόνησης δύναται να ανατίθεται στους αναπτυξιακούς προπονητές των Σωματείων παρουσία μελών της ΤΕΞ.

Αθλητές οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στην περιφέρεια μπορούν να προπονούνται στον τόπο διαμονής τους, δηλώνοντας στην ΤΕΞ το συνεργαζόμενο προπονητή και να εντάσσονται στα αντίστοιχα κλιμάκια Βορείου Ελλάδος – Κρήτης.

Οι Ολυμπιονίκες Χρήστου-Σιδηροπούλου εντάσσονται στο σχεδιασμό καταθέτοντας το αγωνιστικό πρόγραμμα συμμετοχών τους σε αγώνες εσωτερικού – εξωτερικού.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

 

Ομοσπονδιακοί προπονητές: Προπονούν αθλητές κλιμακίων. Εισηγούνται τεκμηριωμένα τη σύνθεση ομάδων σε διεθνείς αγώνες με έξοδα της ΕΟΞ. Συνεργάζονται με τους προπονητές ανάπτυξης και κατευθύνουν συμβουλευτικά σε κοινά μακροπρόθεσμα προγράμματα. Συντονίζουν την προπόνηση ταλαντούχων αθλητών 13-17 ετών με σκοπό την ένταξη τους στον σχεδιασμό. Οργανώνουν και διδάσκουν προπονητικά σεμινάρια για προπονητές και αθλητές.

 

Συντονιστές όπλου: Επιλέγουν, οργανώνουν και συντονίζουν ομάδες αθλητών 13-17 ετών, (χωρίς να προπονούν σε ατομικό επίπεδο) εφαρμόζοντας προγράμματα φυσικής κατάστασης, συνασκήσεων και αγωνιστικών εφαρμογών τα οποία υποδεικνύονται από την ΤΕΞ. Επιπλέον φροντίζουν για την ομαλή διεξαγωγή των αγωνιστικών προπονήσεων

 

Προπονητές Σωματείων: Οι σωματειακοί προπονητές που προπονούν αθλητές οι οποίοι βρίσκονται μεταξύ των 8 πρώτων της κατάταξης κάθε κατηγορίας, μπορούν να συνοδεύουν τους αθλητές τους παρευρισκόμενοι συμβουλευτικά στις αγωνιστικές προπονήσεις και την αγωνιστική προπόνηση κάθε όπλου. Οι σωματειακοί προπονητές συντονίζουν την προπόνηση των αθλητών του Σωματείου τους και πρέπει να συμμετέχουν σε επιμορφώσεις που οργανώνει η ΕΟΞ σε τακτά χρονικά διαστήματα, δίνοντας κατευθύνσεις σχετικά με τις νεώτερες προπονητικές απόψεις, τις αλλαγές της διαιτησίας, το σχεδιασμό και την οργάνωση της προπόνησης, ακολουθώντας κοινά προγράμματα ανάπτυξης. Σκοπός η κοινή προπόνηση αθλητών, μικρών κυρίως ηλικιών, σε καλύτερες αγωνιστικές συνθήκες, με σκοπό την επιλογή τους σε κλιμάκια

προπόνησης.

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

Οι ομοσπονδιακοί προπονητές και οι συντονιστές όπλων, σε συνεργασία με την ΤΕΞ, ενημερώνουν τους αθλητές των κλιμακίων και της ανάπτυξης για τις ημέρες και ώρες των προπονήσεων. Η προπόνηση των αθλητών, αθλητριών (περιεχόμενο προπόνησης, συμμετοχή σε camp, αριθμός μαθημάτων, αγωνιστικές προπονήσεις, διαστήματα διακοπών) καθορίζεται από τον Ομοσπονδιακό προπονητή.

Οι αθλητές της κατηγορίας υψηλών επιδόσεων οφείλουν να προπονούνται 5 φορές την εβδομάδα στο χώρο προπόνησης του ΟΑΚΑ ή σε οποιοδήποτε άλλο προπονητήριο, μετά από έγκριση της ΤΕΞ. Οι αθλητές των υπολοίπων κατηγοριών οφείλουν να ακολουθούν 2 προπονήσεις αγωνιστικού χαρακτήρα.

Αθλητές, αθλήτριες οι οποίοι μετά παρέλευση διμήνου δεν συμπληρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό παρουσιών θα αποκλείονται από τη συμμετοχή σε διεθνείς αγώνες για την υπόλοιπη αγωνιστική περίοδο. Σε περίπτωση άρνησης αποδοχής του σχεδιασμού ο αθλητής και η αθλήτρια δεν θα καλείται πλέον να παρακολουθήσει τον σχεδιασμό.

Η προπόνηση αθλητών, αθλητριών άλλες ημέρες εκτός των προγραμματισμένων δεν θα υπολογίζεται ως παρουσία. Οι απουσίες λόγω τραυματισμών θα επιβεβαιώνονται από ιατρό ή φυσιοθεραπευτή της Ε.Ο.Ξ. και θα λαμβάνονται υπόψη, ενώ απουσίες για εξετάσεις θα γίνονται δεκτές μόνο σε αθλητές – μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων.

Σε περίπτωση απουσίας του Ομοσπονδιακού προπονητή, λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων, οι αθλητές του σχεδιασμού οφείλουν υποχρεωτικά να παρακολουθούν την προγραμματισμένη προπόνηση Φυσικής Κατάστασης ή οποιαδήποτε άλλη αγωνιστική προπόνηση η οποία θα οργανώνεται από τους συντονιστές προπόνησης άλλων όπλων μετά από συνεργασία με την Ομοσπονδιακή προπονήτρια υλοποιώντας προγράμματά της.

Η συμμετοχή σε κάμπινγκ που οργανώνονται προγραμματισμένα και μετά από έγκαιρη ενημέρωση είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για την επιλογή των αθλητών σε αγώνες εξωτερικού. Η Τ.Ε.Ξ. μετά από εισήγηση των Ομοσπονδιακών προπονητών δύναται να αποκλείει των αγώνων εξωτερικού όσους αθλητές δεν ακολουθούν τις υποχρεώσεις του σχεδιασμού.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ

Το αγωνιστικό πρόγραμμα κάθε όπλου καταρτίζεται μετά από αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της προηγούμενης χρονιάς. Η υλοποίηση του αγωνιστικού προγράμματος εξαρτάται πάντα από το ύψος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού εκ μέρους της πολιτείας.

Η συμμετοχή και η τελική επιλογή των αθλητών, αθλητριών του σχεδιασμού σε αγώνες εξωτερικού, το όπλο καθώς και ο αριθμός αυτών, αποφασίζεται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Ξ.

Οι συντονιστές όπλων εισηγούνται στην Τ.Ε.Ξ. τις προτάσεις τους οι οποίες θα πρέπει να τεκμηριώνονται εγγράφως, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα επιλογής των αθλητών και τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους σε διεθνείς αγώνες. Δικαίωμα επιλογής έχουν όσοι αθλητές, αθλήτριες του σχεδιασμού συμμετέχουν συστηματικά στην προπόνηση.

Η επιλογή των αθλητών, αθλητριών της κατηγορίας υψηλών επιδόσεων γίνεται κατά απόλυτη προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων με τεκμηριωμένη εισήγηση, ενώ για τους αθλητές, αθλήτριες διεθνών αγώνων η βαθμολογία θα πρέπει συμβουλευτικά να λαμβάνεται υπόψη και να τεκμηριώνεται εγγράφως κάθε παρέκκλιση.

Η συμμετοχή αθλητών και αθλητριών στο Πανευρωπαϊκό και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με έξοδα της Ε.Ο.Ξ. θα γίνεται με βάση τις προτεινόμενες υποχρεωτικές διαδικασίες – προϋποθέσεις (ο αθλητής, αθλήτρια πρέπει να αποδέχεται τον σχεδιασμό και να προπονείται συστηματικά) και την απόδοση των σε αγώνες κριτήρια. Ως κριτήρια θεωρούνται όλοι οι αγώνες του επίσημου αγωνιστικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ανεξάρτητα εάν η συμμετοχή των αθλητών, αθλητριών έχει γίνει μέσα από τον σχεδιασμό της Ε.Ο.Ξ. ή με προσωπική κάλυψη των εξόδων συμμετοχής τους. Η κατάκτηση ενός εκ των κριτηρίων καθιστά τους αθλητές, αθλήτριες υποψηφίους για πρόταση στην Τ.Ε.Ξ. από τους ομοσπονδιακούς προπονητές – συντονιστές όπλων.

 

Έφηβοι – Νεάνιδες: Η κατάκτηση 1ης έως 3ης θέσης σε αγώνες των Ευρωπαϊκών circuit με αξιολόγηση 3.

 

Νέοι Άνδρες – Νέες Γυναίκες: Η κατάταξη 1ης έως 16ης θέσης σε αγώνες Παγκοσμίων Κυπέλλων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ξιφασκίας.

 

Άνδρες – Γυναίκες: Η κατάταξη 1ης έως 32ης θέσης σε αγώνες Α’ κατηγορίας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ξιφασκίας, εκτός αγώνων Satellite.

Σε περίπτωση μη κατάκτησης της θέσης από κανένα αθλητή, αθλήτρια η Τ.Ε.Ξ. κατά περίπτωση, συνεκτιμώντας την οικονομική κατάσταση της Ε.Ο.Ξ., την οικονομική δαπάνη του συγκεκριμένου αγώνα (εισιτήρια, διαμονή, παράβολα κλπ) μπορεί να διευρύνει τα κριτήρια μέχρι την 8η θέση για αγώνες Εφήβων – Νεανίδων, μέχρι την 32η για αγώνες Νέων Ανδρών- Νέων Γυναικών και μέχρι την 64η για αγώνες Ανδρών- Γυναικών.

Σε περίπτωση μη πλήρωσης των κριτηρίων οι αθλητές, αθλήτριες με τις 3 καλύτερες επιδόσεις σε αγώνες εξωτερικού της αντίστοιχης κατηγορίας, θα εκπροσωπούν για τυπικούς λόγους τη χώρα. Η τελική επιλογή αθλητών, αθλητριών & η εισήγηση προς το Δ.Σ. γίνεται από την Τ.Ε.Ξ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΕ ΧΟΡΗΓΟ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι αθλητές, αθλήτριες του σχεδιασμού καθώς και οι 6 πρώτοι της Ελληνικής βαθμολογίας όλων των ηλικιακών κατηγοριών, μπορούν να συμμετέχουν στα Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα.

Οι αθλητές της κατηγορίας Υψηλού Αθλητισμού και Διεθνών Διακρίσεων θα πρέπει να συνεργάζονται με τον Ομοσπονδιακό προπονητή και να καταθέτουν σχέδιο αγώνων εξωτερικού προς έγκριση από την Τ.Ε.Ξ. πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.

Για την συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με προσωπική κάλυψη των εξόδων, οι ενδιαφερόμενοι αθλητές θα πρέπει, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, να έχουν συμμετάσχει σε δύο τουλάχιστον αγώνες της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας με αξιολόγηση 3 (κατηγορία cadet) ή να έχουν συμπεριληφθεί σε ένα αγώνα στο 60% της τελικής κατάταξης. Για τις κατηγορίες Νέων Ανδρών-Νέων Γυναικών και Ανδρών-Γυναικών, θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει σε ένα τουλάχιστον αγώνα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (εκτός Satellite) και να μην έχουν αποκλειστεί στον πρώτο γύρο (πούλ).

Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μεγαλύτερου αριθμού αθλητών, αθλητριών από τον επιτρεπόμενο, τότε οι αθλητές, αθλήτριες του σχεδιασμού συμμετέχουν κατά προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων, ενώ για όλους τους υπόλοιπους θα πρέπει να τηρείται η Ελληνική βαθμολογία.

Εάν οι αθλητές, αθλήτριες έχουν συμμετάσχει στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο σε αγώνες εξωτερικού της ίδιας κατηγορίας, τότε η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με την καλύτερη επίδοση μετά από αναλογική προσαρμογή σύμφωνα με τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Οι αθλητές αθλήτριες μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, μπορούν να συμμετέχουν σε επίσημους αγώνες με δικά τους έξοδα ύστερα από συνεννόηση με τον υπεύθυνο όπλου και εισήγηση της Τ.Ε.Ξ.

Για τη συμμετοχή τους σε Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα θα ακολουθούν τις προϋποθέσεις των υπολοίπων αθλητών που αναφέρονται σε προηγούμενη παράγραφο.

Σε περίπτωση μεγαλύτερου αριθμού αθλητών από τον επιτρεπόμενο αριθμό, τότε οι συγκεκριμένοι αθλητές και αθλήτριες δεν καταλαμβάνουν θέση αθλητών του σχεδιασμού αλλά προηγούνται όλων των υπολοίπων.

Υποχρέωση των συμμετεχόντων με δικά τους έξοδα αθλητών, αθλητριών είναι η κάλυψη των εξόδων των διαιτητών, όπου αυτό απαιτείται.

Η Ε.Ο.Ξ. δύναται ανάλογα με την οικονομική της δυνατότητα, να καλύπτει τα έξοδα διαμονής, διατροφής και μετακίνησης σε όσους αθλητές, αθλήτριες συμμετείχαν με δικά τους έξοδα σε αγώνες του προγράμματος Α’ Κατηγορίας Ανδρών-Γυναικών, Νέων Ανδρών-Νέων Γυναικών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και σε αγώνες Εφήβων – Νεανίδων της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, οι οποίοι θα καταλάβουν:

 • 1η – 3η θέση σε αγώνες κατηγορίας Εφήβων – Νεανίδων με αξιολόγηση 3
 • 1η – 8η θέση σε αγώνες κατηγορίας Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών
 • 32η θέση σε αγώνες κατηγορίας Ανδρών – Γυναικών.

Για το Πανευρωπαϊκό και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα οι αθλητές, αθλήτριες θα πρέπει να καταλάβουν αντίστοιχα τις παρακάτω θέσεις:

 • 1η – 3η θέση σε Πανευρωπαϊκό ή Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κατηγορίας Εφήβων – Νεανίδων.
 • 1η – 8η θέση σε Πανευρωπαϊκό ή Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κατηγορίας Νέων Ανδρών Νέων Γυναικών.
 • 1η – 16η θέση σε Πανευρωπαϊκό ή Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κατηγορίας Ανδρών – Γυναικών.

Το ποσό που θα δίδεται, με την προσκόμιση των απαραιτήτων πρωτότυπων δικαιολογητικών, θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Ξ. και θα ισχύει για ένα έτος.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Η επιλογή των αθλητών και αθλητριών του σχεδιασμού στα Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα είναι δυνατή όταν εκπληρώνονται συγκεκριμένες ηλικιακές και αγωνιστικές προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή αθλητών, αθλητριών από την κατηγορία Παμπαίδων – Παγκορασίδων δεν επιτρέπεται στην επόμενη κατηγορία.
 2. Η συμμετοχή αθλητών, αθλητριών από την κατηγορία Εφήβων – Νεανίδων στην κατηγορία Νέων Ανδρών-Νέων Γυναικών είναι δυνατή μόνο τις δύο τελευταίες ηλικιακές περιόδους (16 & 17 ετών) και εφόσον ο αθλητής, αθλήτρια έχει κατακτήσει θέση στην 8άδα σε αγώνες Εφήβων-Νεανίδων της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας με αξιολόγηση 3.
 3. Η συμμετοχή αθλητών, αθλητριών από την κατηγορία Νέων Ανδρών- Νέων Γυναικών στην κατηγορία Ανδρών-Γυναικών είναι δυνατή μόνο τις δύο τελευταίες ηλικιακές περιόδους (19 & 20 ετών) και εφόσον ο αθλητής, αθλήτρια έχει κατακτήσει θέση στην 8άδα σε αγώνες Νέων Ανδρών-Νέων Γυναικών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
 4. Γενικά η συμμετοχή σε αγώνες Παγκοσμίων Κυπέλλων είναι εφικτή όταν αθλητής, αθλήτρια μικρότερης κατηγορίας βρίσκεται σε επιλέξιμη βαθμολογική θέση της κατηγορίας αυτής. Εξαίρεση αποτελεί η συμμετοχή αθλητών-τριών από την κατηγορία Εφήβων-Νεανίδων στην κατηγορία Ανδρών-Γυναικών.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι αθλητές, αθλήτριες που έχουν κατακτήσει θέσεις συμμετοχή σε Ολυμπιακούς στην 8άδα ατομικά ή ομαδικά σε Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών, στα Κύπελλα Κόσμου Α’ κατηγορίας Ανδρών- Γυναικών και Νέων Ανδρών-Νέων Γυναικών, μετά από εισήγηση των Ομοσπονδιακών Προπονητών, θα τυγχάνουν της απαλλαγής από αγώνες εσωτερικού εάν κρίνεται απαραίτητο και, ανεξαρτήτως της βαθμολογίας τους, μπορούν να επιλέγονται για συμμετοχή σε αγώνες εξωτερικού, με την προϋπόθεση να προπονούνται ανελλιπώς.

Η απαλλαγή αυτή θα συνοδεύει τον αθλητή, αθλήτρια όλες τις αγωνιστικές περιόδους της συγκεκριμένης ηλικιακής κατηγορίας και θα μεταφέρεται στην επόμενη ανώτερη για μία ακόμη χρονιά.

Η διαδικασία επιλογής αθλητών για αγώνες εκτός αγωνιστικού προγράμματος της Παγκόσμιας ή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (Ολυμπιακοί, Ευρωπαϊκοί, Μεσογειακοί κλπ) θα καθορίζεται έγκαιρα από την ΤΕΞ και θα αφορά μόνο σε άτομα του σχεδιασμού τα οποία θα πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής.

Leave a Reply