Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Ο. «ΑΠΟΛΛΩΝ» Βριλησσίων

Μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου  κ. Θεοδοσίου Παλάσκα πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου μας Διοικητικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα τη συγκρότηση σε Σώμα.

Με πλήρη απαρτία και μετά από διαλογική συζήτηση των μελών, η νέα διοίκηση, που προέκυψε ομοφώνως, συγκροτήθηκε σε σώμα για τριετή θητεία με την παρακάτω σύνθεση:

 

Πρόεδρος: Κυριάκος Χρηστέας             
Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Τετράδης
Γενικός Γραμματέας: Θεοδόσιος Παλάσκας
Ταμίας: Γεώργιος Καλουτάς
Έφορος: Νικόλαος Αιμίλιος Καρακώστας
Υπεύθ. Δημ. Σχέσεων: Ευστράτιος Περγάμαλης
Μέλη: Σπυρίδων Κοντοχρήστος

Leave a Reply