Διαδικασία Έκδοσης Βεβαίωσης Νίκης

Το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων εξέδωσε οδηγίες για την Διαδικασία Έκδοσης Βεβαίωσης Νίκης για την αναγνώριση διάκρισης σε Διεθνείς (Παγκόσμιους Σχολικούς αγώνες ) καθώς και σε Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων (Ομαδικών και Ατομικών Αθλημάτων)

Την οδηγία μπορείτε να την δείτε εδώ 

Την αίτηση για Πανελλήνια νίκη μπορείτε να την δείτε εδώ

Την αίτηση για την Γ.Γ.Α μπορείτε να την δείτε εδώ 

Leave a Reply