Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Αθλητικού Ομίλου «Απόλλων Βριλησσίων», κατά τη συνεδρίασή του της 7 Ιανουαρίου 2022, βάσει των σχετικών άρθρων του καταστατικού του, αποφάσισε τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν τα τακτικά οικονομικά ενήμερα μέλη που θα διεξαχθεί στο προπονητήριο της Ξιφασκίας (2ο Δημοτικό Σχολείο Βριλησσίων, είσοδος από Αθανασίου Διάκου 18) την Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:00.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας που καθορίζεται μέχρι τις 10:30 π.μ., η Γενική́ Συνέλευση θα επαναληφθεί́ την ιδία μέρα Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ., ανεξαρτήτως του αριθμού των συμμετεχόντων αντιπροσώπων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
  2. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός για το έτος 2021.
  3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το Οικονομικό Έτος 2021.
  4. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού για το Οικονομικό Έτος 2021.
  5. Έγκριση του Ειδικού Οικονομικού Απολογισμού Επιχορήγησης Έτους 2021.
  6. Άλλα θέματα.

 Σε περίπτωση αδυναμίας, λόγω των ειδικών συνθήκων (επιδημία COVID-19) και με βάση την τροποποίηση του αθλητικού́ νόμου 2725/1999 με τον νόμο 4778/19.02.2021, άρθρο 45 η διαδικασία μπορεί́ να γίνει και με την χρήση μέσων Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.).

Leave a Reply