Ξιφασκία – Πανελλήνιοι Σχολικοί Αγώνες

Το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων προκηρύσσει τους Πανελλήνιου Σχολικούς Αγώνες μαθητών και μαθητριών Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας για το σχολικό έτος 2021-2022 στο άθλημα της Ξιφασκία που θα διεξαχθούν στις 5 & 6 Μαΐου 2022 στο χώρο του ΟΑΚΑ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.ΑΙ.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου.

Οι μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις και να είναι γεννημένοι κατά τα έτη 2004, 2005, 2006 και κατά́ το έτος 2007 μόνο οι φοιτούντες στην Α ́ Λυκείου.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Οι δηλώσεις των μαθητών / μαθητριών θα πρέπει να γίνουν στην σχολική μονάδα όπου θα πρέπει να αποστείλουν την κατάσταση συμμετοχής στην Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας (Ε.Ο.Ξ.) μέχρι την Τετάρτη 4 Μάϊου 2022 και ώρα 14:00,

Επισυνάπτονται η Προκήρυξη και η Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα/κηδεμόνα:

Προκήρυξη

Υπεύθυνη δήλωση

Leave a Reply