Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Αθλητικού Ομίλου «Απόλλων Βριλησσίων», κατά τη συνεδρίασή του της 9 Ιανουαρίου 2024, βάσει των σχετικών άρθρων του καταστατικού του, αποφάσισε τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν τα τακτικά οικονομικά ενήμερα μέλη που θα διεξαχθεί στο Στέκι Νεολαίας 2ος όροφος (επί των οδών Ολύμπου και Φλωρίνης, είσοδος από την Φλωρίνης) το Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 16:00.

 Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας που καθορίζεται μέχρι τις 16:30 π.μ., η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ιδία μέρα Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 18.00 π.μ., ανεξαρτήτως του αριθμού των συμμετεχόντων αντιπροσώπων.

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
  2. Ψήφιση του Διοικητικού Απολογισμού για το 2023.
  3. Ψήφιση του Οικονομικού Απολογισμού για το 2023.
  4. Ψήφιση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το 2023.
  5. Ψήφιση του Ειδικού Οικονομικού Απολογισμού Επιχορήγησης για το 2023.
  6. Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής εκλογών για ανάδειξη νέου ΔΣ.
  7. Άλλα θέματα.

 Σε περίπτωση αδυναμίας, λόγω των ειδικών συνθήκων και με βάση την τροποποίηση του αθλητικού νόμου 2725/1999 με τον νόμο 4778/19.02.2021, άρθρο 45 η διαδικασία μπορεί να γίνει και με την χρήση μέσων Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.).

Την πλήρη πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση μπορείτε να την δείτε και εδώ

Leave a Reply