ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020-2021

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας (ΕΟΞ) εξέδωσε για το 2020 – 2021 τα παρακάτω:

Προκήρυξη Αγωνιστικής Περιόδου 2020-2021.

Αγωνιστικό Σχεδιασμό 2020-2021.

Αγωνιστικό Πρόγραμμα Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2020.

Αγωνιστικό Πρόγραμμα Εσωτερικού μόνο για την Σπάθη 2020-2021 (αυτό το αρχείο δεν είναι της ΕΟΞ)