ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2023-2024

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας (ΕΟΞ) εξέδωσε για το 2023 – 2024 τα παρακάτω:

Σημαντικές Αλλαγές για την Αγωνιστή Περίοδο 2023-2024.

Προκήρυξη Αγωνιστικής Περιόδου 2023-2024.

Αγωνιστικό Σχεδιασμό 2023-2024.

Πλήρες Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2023-2024. (Τροποποίηση Νο1)

Αγωνιστικό Πρόγραμμα Εσωτερικού μόνο για την Σπάθη 2023-2024 (αυτό το αρχείο δεν είναι της ΕΟΞ).

Τροποποίηση Νο2