Πρόσκληση σε σεμινάριο της Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδος (ΕΘΝ.Ο.Α.)

3o Διαδικτυακό Σεμινάριο Επιτροπής Αθλητών και Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Εκ μέρους της Προέδρου της Επιτροπής Αθλητών

Read more