Πρόγραμμα αθλητικών Ελληνογερμανικών Ανταλλαγών Νέων

Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία (ΕΘΝ.Ο.Α.), ως κεντρικός φορέας του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας (ΕΓΙΝ) https://dgjw-egin.org/el/ (Διεθνής οργανισμός που χρηματοδοτεί Ελληνογερμανικές συναντήσεις νέων και

Read more