ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Το Καταστατικό του συλλόγου μπορείτε να δείτε από εδώ