ΠΩΣ ΠΑΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΚΑΚΙ

Το σκάκι είναι ένα παιχνίδι που παίζεται από δύο παίκτες. Ο ένας από τους παίχτες έχει τα λευκά κομμάτια και ο άλλος τα μαύρα. Κάθε παίχτης έχει δεκαέξι κομμάτια στην αρχή του παιχνιδιού: Έναν Βασιλιά, μια Βασίλισσα, δύο Πύργους, δύο Αξιωματικούς, δύο Ίππους και οκτώ πιόνια.
Το παιχνίδι παίζεται στη σκακιέρα, έναν πίνακα 8Χ8 με 64 τετράγωνα που εναλλάσσονται σε ανοιχτό (λευκά) και σκούρο (μαύρα) χρωματισμό. Η σκακιέρα τοποθετείται κατά τρόπον ώστε στην κάτω αριστερή γωνία να υπάρχει μαύρο τετράγωνο. Για να διευκολυνθεί η σημείωση του παιχνιδιού, κάθε τετράγωνο ορίζεται από τις συντεταγμένες του, που είναι οι συνδυασμοί των γραμμάτων α-θ (a-h για το αγγλικό αλφάβητο) και των αριθμών 1-8. Στην τοποθέτηση των συντεταγμένων, το κάτω αριστερά τετράγωνο είναι το α1 και το πάνω αριστερά το α8, όπως φαίνεται στο σχήμα.

Οι παίχτες κάνουν από μια κίνηση εναλλάξ, ξεκινώντας από τον παίχτη με τα λευκά κομμάτια. Ως κίνηση νοείται η μετατόπιση ενός κομματιού σε διαφορετικό τετράγωνο από αυτό που βρίσκεται, σύμφωνα βέβαια με τους κανόνες κίνησης των κομματιών. Μοναδική εξαίρεση στον κανόνα κίνησης ενός κομματιού κάθε φορά, είναι η ειδική κίνηση “ροκέ” η οποία αναλύεται παρακάτω, και στην οποία κινούνται ταυτόχρονα δύο κομμάτια.
Ένας παίχτης μπορεί να πάρει κομμάτι του αντιπάλου του μετακινώντας ένα από τα κομμάτια του στο τετράγωνο που καταλαμβάνει το κομμάτι του αντιπάλου. Το κομμάτι που παίρνεται φεύγει από τη σκακιέρα για το υπόλοιπο του παιχνιδιού.
Στην αρχή του παιχνιδιού, οι θέσεις των κομματιών είναι αυτές που φαίνονται στο σχήμα.

Έτσι, στη δεύτερη σειρά υπάρχουν οκτώ λευκά πιόνια και στην έβδομη σειρά οκτώ μαύρα πιόνια. Στην πρώτη και την όγδοη σειρά, από αριστερά προς τα δεξιά έχουμε: Πύργο, Ίππο, Αξιωματικό, Βασίλισσα, Βασιλιά, Αξιωματικό, Ίππο και Πύργο. Ας σημειωθεί ότι η Βασίλισσα ξεκινάει σε τετράγωνο του χρώματός της, και το κάτω αριστερά τετράγωνο για κάθε παίχτη είναι μαύρο.

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ

Πύργος
Ο Πύργος κινείται σε ευθεία γραμμή, οριζόντια ή κάθετα, εμπρός ή πίσω και δε μπορεί να περάσει πάνω από άλλα κομμάτια, δικά του ή αντίπαλα.

Αξιωματικός
Ο Αξιωματικός κινείται σε ευθεία διαγώνια γραμμή. Δε μπορεί επίσης να περάσει πάνω από άλλα κομμάτια, δικά του ή αντίπαλα.

Βασίλισσα
Η Βασίλισσα συνδυάζει τις κινήσεις του Πύργου και του Αξιωματικού, άρα μπορεί να κινηθεί σε ευθεία γραμμή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, οριζόντια, κάθετα ή διαγώνια.

Ίππος
Η κίνηση του Ίππου είναι σύνθετη δύο διαφορετικών βημάτων. Πρώτα κάνει ένα βήμα ενός τετραγώνου κατά μήκος της κάθετης ή οριζόντιας και μετά, απομακρυνόμενος πάντα από το τετράγωνο αναχώρησης, ένα βήμα ενός τετραγώνου σε μια διαγώνια. Δεν ενδιαφέρει αν το τετράγωνο μετά το πρώτο βήμα είναι κατειλημμένο. Η μορφή της κίνησης του Ίππου αποδίδεται με το σχήμα του γράμματος Γ.

Πιόνι
Το πιόνι μπορεί να κινείται μόνο προς τα εμπρός, εκτός αν “παίρνει” κάποιο άλλο κομμάτι. Μπορεί να κινηθεί από το αρχικό του τετράγωνο ένα ή δύο κενά τετράγωνα κατά μήκος της κάθετης όπου έχει τοποθετηθεί και στις επόμενες κινήσεις προχωρεί ένα κενό τετράγωνο κατά μήκος της κάθετης. Στο πάρσιμο, προχωρεί ένα τετράγωνο κατά μιας από τις διαγώνιες του τετραγώνου όπου βρίσκεται.

Πιόνι που απειλεί ένα τετράγωνο που διασχίζεται από πιόνι του αντιπάλου, όταν, ξεκινώντας από το αρχικό του τετράγωνο, προχώρησε μονομιάς δυο τετράγωνα, μπορεί να πάρει το αντίπαλο αυτό πιόνι, σαν να είχε προχωρήσει μόνο κατά ένα τετράγωνο. Το πάρσιμο αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την κίνηση αμέσως μετά από τέτοια προώθηση και ονομάζεται “αν πασάν”

Φτάνοντας στη τελευταία οριζόντια, ένα πιόνι ανταλλάσσεται αμέσως, με την ίδια κίνηση, με Βασίλισσα ή Πύργο ή Αξιωματικό ή Ίππο του ιδίου χρώματος με το πιόνι κατ’ εκλογή του παίκτη και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα άλλα κομμάτια που βρίσκονται ακόμα πάνω στη σκακιέρα. Η ανταλλαγή αυτή του πιονιού με ένα κομμάτι ονομάζεται “προαγωγή”. Συνήθως οι παίκτες προάγουν ένα πιόνι σε Βασίλισσα, μια και η Βασίλισσα είναι πολύ δυνατό κομμάτι.

Βασιλιάς
Ο Βασιλιάς κινείται οριζόντια, κάθετα και διαγώνια σε όποιο γειτονικό τετράγωνο δεν απειλείται από κομμάτι αντιπάλου. Υπάρχει στο σκάκι μια ειδική κίνηση που λέγεται ροκέ και εκτελείται από τον Βασιλιά και τον Πύργο ταυτόχρονα (δείτε πιο κάτω). Ο Βασιλιάς είναι το πιο σημαντικό κομμάτι στη σκακιέρα και δεν επιτρέπεται να κινηθεί σε τετράγωνο που απειλείται.