Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Ξιφασκίας Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-2018

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας (Ε.Ο.Ξ.):

Προκηρύσσει

τους Πανελλήνιους Αγώνες Ξιφασκίας μαθητών/τριών Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ. σχολ. έτους 2017-2018.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές και μαθήτριες Α’,Β’ και Γ’ Λυκείου οι οποίοι φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (Γ.Ε.Λ.), ή Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.).

Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα κάτωθι:

  1. Σχολική αθλητική ταυτότητα (η οποία έχει ενσωματωθεί για τα ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. στο myschool. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι σχολικές μονάδες όπως απευθύνονται στο helpdesk του myschool).
  2. Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα η οποία θα παραμένει στο σχολείο.
  3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και δελτίο της Ε.Ο.Ξ. το οποίο υποχρεούνται να το προσκομίσουν την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων

κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών. Οι αθλητές/τριες που κατέχουν δελτίο της οικείας ομοσπονδίας σε ισχύ και με ιατρική θεώρηση, που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες, δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν επιπλέον την ιατρική βεβαίωση (της Σχολικής Αθλητικής Ταυτότητας)

Δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων σε μαθητές/τριες που δεν θα έχουν μαζί τους την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων τα ανωτέρω αναφερόμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Για την δήλωση συμμετοχής οι σχολικές μονάδες πρέπει να αποστείλουν τις καταστάσεις συμμετοχής στην Ε.Ο.Ξ. μέχρι τη Τρίτη 17.04.2018.

Το πρόγραμμα αγώνων έχει ως εξής:

Τετάρτη 25.04.2018 στις 15:30 Ξίφος Μονομαχίας Αγοριών & Ξίφος Μονομαχίας Κοριτσιών

Πέμπτη 26.04.2018 στις 15:30 Ξίφος Ασκήσεως Αγοριών & Ξίφος Ασκήσεως Κοριτσιών

Παρασκευή 27.04.2018 στις 15:30 Σπάθη Αγοριών & Σπάθη Κοριτσιών

Το σύστημα αγώνων είναι σύστημα γύρων (πούλ) και στη συνέχεια νοκ – άουτ μέχρι τον τελικό.

Την πλήρης προκήρυξη μπορείτε να την δείτε εδώ

Leave a Reply