ΕΟΞ – Ενημέρωση για την μεταγραφική περίοδο 2018

Με αφορμή την έναρξη της μεταγραφικής περιόδου 2018, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Οι αιτήσεις μετεγγραφών πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία της Ομοσπονδίας από 15 έως 31 Ιουλίου 2018 και να συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του αθλητή στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του, το σωματείο στο οποίο ανήκει, ο λόγος της ζητούμενης μετεγγραφής και το σωματείο στο οποίο ζητεί τη μετεγγραφή του.
  2. Έγγραφο αποδέσμευσης από το σωματείο στο οποίο ανήκει εκτός εάν δεν έχει συμμετάσχει σε αγώνες τα δύο τελευταία χρόνια.
  3. Έγγραφο αποδοχής του σωματείου στο οποίο αιτείται μετεγγραφή.
  4. Αίτηση Εγγραφής Αθλητή (από το νέο σωματείο) η οποία πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από το Γενικό Γραμματέα και να φέρει σφραγίδα του σωματείου. Σύμφωνα με το νέο κανονισμό εγγραφών – μετεγγραφών και το νόμο 4479/2017 οι αιτήσεις δεν χρειάζεται να φέρουν σφραγίδα γιατρού. Στους αθλητές θα διανεμηθούν από την Ομοσπονδία κάρτες υγείας με διπλό στέλεχος, οι οποίες θα πρέπει να θεωρούνται από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα. Το ένα στέλεχος θα έχει ο αθλητής και θα το επιδεικνύει στον υπεύθυνο αγώνων και το άλλο θα το καταθέσει στην Ομοσπονδία. Οι κάρτες υγείας θα έχουν ισχύ μία αγωνιστική περίοδο (1η Σεπτεμβρίου έως 31η Αυγούστου).
  5. Τέσσερις (4) φωτογραφίες. Μία για την αίτηση εγγραφής, μία για το δελτίο αθλητή και δύο για την κάρτα υγείας αθλητή.
  6. Αντίγραφο της κατάθεσης του παραβόλου μετεγγραφής (15,00 € για τους γεννημένους από 1.1.2002 και μετά, 30,00 € για τους γεννημένους από 1.1.1999 έως 31.12.2001 και 50,00 € για τους γεννημένους πριν από 1.1.1999).

Επισημαίνουμε ότι καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή εάν δεν είναι πλήρης ο φάκελος του αθλητή.

Ο αριθμός λογαριασμού της Ομοσπονδίας στην Εθνική Τράπεζα είναι: 080/480566-60 IBAN : GR74 0110 0800 0000 0804 8056 660, SWIFT : ETHNGRAA.

Την αίτηση μετεγγραφών μπορείτε να βρείτε εδώ.

Leave a Reply