Ανακοίνωση της ΕΟΞ περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας, εφαρμόζοντας την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την αρχειοθέτηση, φύλαξη και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679, σας αποστέλλει υπεύθυνη δήλωση, την οποία θα πρέπει να υπογράψουν όλοι οι εν ενεργεία αθλητές του σωματείου σας και να την επιστρέψετε στα γραφεία της Ομοσπονδίας.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι αθλητές είναι ανήλικοι, η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υπογραφεί από τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες τους.

Το διαβιβαστικό έγγραφο της ΕΟΞ

Η ενημέρωση για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η Αίτηση Δήλωσης

Leave a Reply