Ανακοίνωση περί Προσωπικών Δεδομένων

Ο Α.Ο. «ΑΠΟΛΛΩΝ» Βριλησσίων εφαρμόζοντας την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την αρχειοθέτηση, φύλαξη και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679, σας αποστέλλει Υπεύθυνη Δήλωση, την οποία θα πρέπει να υπογράψουν όλοι οι εν ενεργεία αθλητές του σωματείου μας και να την επιστρέψουν στο χώρο των προπονήσεων μας.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι αθλητές είναι ανήλικοι, η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υπογραφεί από τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες τους.

Η ενημέρωση για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η Αίτηση Δήλωσης

Leave a Reply