Ενημέρωση της ΕΟΞ για το Πανευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών

Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας

Σχετικά με τη συμμετοχή αθλητών, αθλητριών στο Πανευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Στο Πανευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μπορούν να συμμετάσχουν το πολύ 4 αθλητές, αθλήτριες.

Τα σωματεία θα πρέπει να μας ενημερώσουν εγγράφως ποιοι από τους αθλητές τους επιθυμούν να συμμετάσχουν στα εν λόγω Πρωταθλήματα.

Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής, για μεν το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η Παρασκευή 24 Μαΐου 2019 για δε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα η Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019, σύμφωνα με τον αγωνιστικό σχεδιασμό 2018-2019 (οι τέσσερις κατά σειρά από τους έξι πρώτους της Ελληνικής βαθμολογίας όλων των ηλικιακών κατηγοριών ένα μήνα πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για τα Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα με προσωπική κάλυψη εξόδων).

Leave a Reply