ΞΙΦΑΣΚΙΑ – Υγειονομικό́ Πρωτόκολλο Αγώνων Ξιφασκίας

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας (ΕΟΞ), εξέδωσε το εγκεκριμένο από́ την Υγειονομική́ Υπηρεσία της Γ.Γ.Α. Υγειονομικό́ Πρωτόκολλο της Ομοσπονδίας για την Ασφαλή́ Διεξαγωγή́ Αγώνων Ξιφασκίας.

Ενδεικτικά :

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Όλοι οι εισερχόμενοι θα υπογράφουν στον «Κατάλογο Εισερχομένων – Εξερχομένων στην Αθλητική Εγκατάσταση» κατά την είσοδο και κατά την έξοδο τους και θα λαμβάνουν έναν αριθμό εισόδου, ο οποίος θα επιστρέφεται στον υπεύθυνο κατά την έξοδό τους.

Οι αθλητές πρέπει κατά την είσοδό τους να επιδεικνύουν την επισυναπτόμενη Ιατρική Βεβαίωση με υπογραφή και σφραγίδα ιατρού. Οι αθλητές πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν το Αθλητικό τους Δελτίο και την Κάρτα Υγείας, όπως ορίζεται στην ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ της Ε.Ο.Ξ.

Κατά την είσοδο, θα γίνεται θερμομέτρηση εξ αποστάσεως όλων των εισερχομένων. Σε περίπτωση ελέγχου ατόμου με θερμοκρασία ≥ 37,8°C, θα του απαγορεύεται η είσοδος και θα εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον Ε.Ο.Δ.Υ.

Όλοι οι εισερχόμενοι θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να φορούν μάσκα προσώπου και να απολυμαίνουν τα χέρια τους πριν την είσοδό τους με τα αντισηπτικά διαλύματα.

Η είσοδος θεατών ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. Οι αγώνες θα διεξάγονται «κεκλεισμένων των θυρών».

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Κατά τη διάρκεια των αγώνων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η χρήση μάσκας προσώπου από όλους τους συμμετέχοντες, εκτός των αθλητών/ αθλητριών κατά τη διάρκεια του αγώνα ή της προθέρμανσης.

Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να τηρούν απόσταση 2 μέτρων τουλάχιστον, με οριοθέτηση του χώρου κίνησης των αθλητών.

Ο έλεγχος των όπλων θα πραγματοποιείται τηρώντας την απόσταση των 2 μέτρων.

Κάθε αθλητής πρέπει να χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο τον προσωπικό του εξοπλισμό, ρούχα, πετσέτες καθώς και ατομικά μπουκάλια υγρών. Ο χρησιμοποιημένος ρουχισμός ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να τοποθετείται στα διαχωριστικά κάγκελα.

Η χειραψία των αθλητών στο τέλος κάθε αγώνα αντικαθίσταται με χαιρετισμό.

Οι εναγκαλισμοί για συγχαρητήρια απαγορεύονται.

Σε περίπτωση που κάποιο άτομο έχει εμφανή συμπτώματα βήχα, δύσπνοιας, υπέρμετρης κόπωσης, απώλεια γεύσης πρέπει να ενημερώνεται άμεσα ο ιατρός των αγώνων.

Η χρήση αποδυτηρίων ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.

Το πλήρες κείμενο που σας προτείνετε να το διαβάσετε μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ

Leave a Reply