Σχολής Προπονητών Ξιφασκίας Γ’ κατηγορίας

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας (ΕΟΞ) προκειμένου να αιτηθεί στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού την ίδρυση Σχολής Προπονητών Ξιφασκίας Γ’ κατηγορίας, παρακαλείστε να ενημερώσετε τον Σύλλογο στο email apollonbrilission@gmail.com έως την Τετάρτη 27 Απριλίου 2022.

Απαραίτητη προϋπόθεση η ηλικία του ενδιαφερόμενου/νης να είναι μεγαλύτερη των 21 ετών και να έχουν ενεργό συμμετοχή σε επίσημους αγώνες για τουλάχιστον πέντε έτη.

Leave a Reply