Κάρτα υγείας αθλητή

Ο νέος αθλητικός νόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή φέρνει μια σημαντική καινοτομία και αυτή είναι η κάρτα υγείας του αθλητή η οποία θα είναι υποχρεωτική όχι μόνο στους αγώνες αλλά και στις προπονήσεις (αφορά και τους αθλητές ηλικίας από 5 έως 8 χρονών).

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι θα ισχύσει από την νέα Αθλητική χρονιά (2017-2018).

Η ισχύς της συγκεκριμένης κάρτας θα είναι για ένα χρόνο, θα ανανεώνεται και θα εκδίδεται από τις Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες.

Στην Κάρτα Υγείας Αθλητή θα αναγράφονται τα παρακάτω:

α) Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία,

β) Όνομα, επίθετο, πατρώνυμο αθλητή,

γ) Έτος γέννησης,

δ) Άθλημα,

ε) Φωτογραφία,

στ) Αριθμός Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας,

ζ) ΑΜΚΑ,

η) Ημερολογιακή θεώρηση µε βεβαίωση – υπογραφή ιατρού για την πιστοποίηση συμμετοχής στο άθλημα (προετοιμασία και αγώνες) και βεβαίωση – υπογραφή ότι έχει υποβληθεί στις ιατρικές εξετάσεις.

Η Κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση µε το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα. 

Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα µε τους κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων των Εθνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα.

Η Κάρτα Υγείας θα αποτελεί ξεχωριστό, προσωπικό έγγραφο, που θα αναθεωρείται -υποχρεωτικά- κάθε χρόνο και θα σφραγίζεται από τον γιατρό με βάση τα ιατρικά πρωτόκολλα που θα θεσπιστούν άμεσα. Αυτά θα περιλαμβάνουν ιατρικό οικογενειακό ιστορικό για κληρονομικές παθήσεις και ως ελάχιστο προαπαιτούμενο ένα καρδιογράφημα, ενώ τις εξετάσεις θα διενεργούν όλοι οι γιατροί που έχουν καρδιολογική ειδικότητα.

Leave a Reply