Σκάκι – Ετήσια ανανέωση – ενεργοποίηση Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας

Η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία (ΕΣΟ) με απόφαση του ΔΣ ενημερώνει τους αθλητές / αθλήτριές του ότι η ανανέωση ενεργοποίηση του Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας θα γίνεται ετησίως και αποτελεί́ απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε αξιολογήσιμους αγώνες: ατομικούς, ομαδικούς, κανονικού χρόνου, rapid / blitz.

Η ανανέωση του δελτίου ενεργοποιείται με την καταβολή τέλους 10 € ανά σκακιστή́ σκακίστρια μέσω της ιστοσελίδας της ΕΣΟ και συγκεκριμένα στην αναζήτηση των εθνικών βαθμών αξιολόγησης (ΕΛΟ): http://www.chessfed.net/elo, και θα έχει ισχύ́ από την ημερομηνία της ενεργοποίησης έως τις 31/12 του έτους. Με την καταβολή́ του τέλους θα εμφανίζεται άμεσα η ένδειξη «Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο» στην καρτέλα του σκακιστή́ – σκακίστριας αλλά και στη λίστα του σωματείου που ανήκει.

Ταυτόχρονα θα γίνεται η έκδοση του ανανεωμένου δελτίου με την αποστολή́ σχετικού αιτήματος στην ΕΣΟ (info@chessfed.gr) που θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατη φωτογραφία του αθλητή – αθλήτριας τύπου αστυνομικής ταυτότητας – διαβατηρίου.

Έναρξη εφαρμογής από 1/1/2023.

Την πλήρη ενημέρωση της ΕΣΟ μπορείτε να την δείτε εδώ.

Leave a Reply