Ξιφασκία – Εξετάσεις Διαιτησίας

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διαιτητών Ξιφασκίας  (Π.Σ.Δ.Ξ.), σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας (Ε.Ο.Ξ.), προκηρύσσει εξετάσεις  Διαιτησίας στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, με συμμετοχή υποψηφίων απ΄ όλη την Ελλάδα, καθώς και Σεμινάριο Διαιτησίας για τους υποψήφιους και ήδη εγγεγραμμένα Μέλη.

Η συμμετοχή στα Σεμινάρια τόσο των υπαρχόντων Μελών, όσο και των υποψηφίων είναι υποχρεωτική, καθώς διενεργούνται προκειμένου να ανανεωθούν και να αναβαθμιστούν οι γνώσεις των Μελών και να γίνει ουσιαστική αξιολόγηση των δυνατοτήτων τους.

Οι ημερομηνίες ορίζονται ως εξής :

28-30 Δεκεμβρίου 2022, Αίθουσα Ξιφασκίας Ο.Α.Κ.Α., Αθήνα  

3-5 Ιανουαρίου 2022, Γραφείο Συνεντεύξεων Τύπου ΑΣ ΑΡΗΣ, Θεσσαλονίκη 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 59 ετών.

Τέλος συμμετοχής: 60€ ανά συμμετέχοντα

Οι δηλώσεις Συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά μέχρι την Παρασκευή 25  Νοεμβρίου  2022 και ώρα 15:00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Π.Σ.Δ.Ξ. με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση προς τον Π.Σ.Δ.Ξ. (επισυνάπτεται)
  2. Αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου ή ανώτερης-ανώτατης Σχολής
  3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου
  4. Βεβαίωση ότι είναι η υπήρξε αθλητής-αθλήτρια Ξιφασκίας ή βεβαίωση από το Τ.Ε.Φ.Α.Α. κατοχής ειδικότητας Ξιφασκίας
  5. Αποδεικτικό κατάθεσης τέλους συμμετοχής

Το τέλος συμμετοχής καταβάλλεται ηλεκτρονικά στον λογαριασμό του ΠΣΔΞ pasipko2018@gmail.com  πριν την ημερομηνία λήξης των δηλώσεων συμμετοχής και στη δικαιολογία κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα του/της υποψηφίου/-ιας.

Στοιχεία λογαριασμού Π.Σ.Δ.Ξ.: GR4901403690369002002002666, Alpha Bank.

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να βρείτε την εξεταστέα ύλη στο σύνολό της στον ιστότοπο της Ε.Ο.Ξ. ( http://www.fencing.org.gr ), στον τομέα “Το άθλημα” – υποενότητα “Κανονισμοί Αγώνων” :

(https://www.fencing.org.gr/index.php/gr/2013-02-12-10-09-06/2013-02-12-10-12-35 ).

Την πλήρη προκήρυξη μπορείτε να την δείτε εδώ.

Την αίτηση μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

Leave a Reply